Ny i foreningen

Der vil senere komme information her rettet mod nye andelshavere i foreningen.

Disse informationer vil blandt andet vedrøre
  • Årets gang
  • Praktiske informationer
  • Foreningens fysiske faciliteter
  • Sociale arrangementer
  • Hvad du som andelshaver kan gøre for at påvirke foreningens miljø.