Generalforsamling

Om generalforsamlingen

Generalforsamlingen er en årligt tilbagevendende begivenhed hvor andelshavere og bestyrelsen mødes for at diskutere aktuelle emner for foreningen. Visse større ændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen, som fx vedtægtsændringer og ændringer der er særligt omkostningsfulde eller går ud over almindelig vedligeholdelse. Det er også på generalforsamlingen at bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt. Ud over at være en officiel begivenhed der er vigtig for foreningens sundhed, så slutter vores generalforsamling også af med spisning og social hygge.

Dagsorden på generalforsamlingen (skabelon)

 1. Valg af dirigent/ordstyrer
 2. Oprettelse af stemmeudvalg (en fra hvert bord der skal tælle stemmer)
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab fremlægges af revisor og der kan stilles spørgsmål
 5. Forslag (til foreningens vedtægter, investeringer, vedligeholdelse, arrangementer osv.)
  1. Forslag fra bestyrelsen
  2. Forslag fra andelshavere
 6. Valg
  1. Bestyrelsen
  2. Suppleanter
  3. Revisor
  4. Advokat
 7. Eventuelt
Tidligere referater vil senere kunne findes herunder.
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
17. maj 2016 01.34
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
17. maj 2016 01.34
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
17. maj 2016 01.34
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
17. maj 2016 01.34
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
13. maj 2019 12.42
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
13. maj 2019 12.42
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
13. maj 2019 12.42
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
13. maj 2019 12.37
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
13. maj 2019 12.37
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
13. maj 2019 12.38
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
19. jun. 2019 02.37
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
21. sep. 2020 09.12
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
21. sep. 2020 09.14
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
17. maj 2016 01.35
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
19. apr. 2017 07.22
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
19. apr. 2017 07.22
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
11. jun. 2017 12.26
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
29. mar. 2021 00.45
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
12. jan. 2016 12.53
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
17. maj 2016 01.21
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
23. maj 2016 05.49
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
14. jun. 2017 08.36
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
19. apr. 2017 07.23
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
24. jun. 2018 12.05
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
21. sep. 2020 09.11
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
19. apr. 2017 07.23