Venteliste‎ > ‎

Regler for venteliste

Procedure for salg via foreningens ventelister

Når en andel er ledig, sendes en email til alle aktive på ventelisterne, og blandt dem, som er interesseret, har den med højest prioritet (se nedenfor) og herefter anciennitet, ret til at købe andelen. Som tommelfingerregel afholdes der én fremvisning, hvorefter man har én uge til at tilkendegive om man ønsker at overtage andelen.

1. prioritet - Indstillingsret

Sælger kan – forud for ventelisterne - selv indstille en køber som opfylder mindst én af flg. betingelser:
 • Et husstandsmedlem som er myndig og har boet i lejligheden i mindst 1 år.
 • Myndige familiemedlemmer til andelshaver i lige linje op, ned eller til siden: børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre.

2. prioritet – Naboer

 • Naboer til den ledige andel kan overtage andelen, uden at afgive deres egen andel med henblik på sammenlægning af de 2 andele.
 • Gælder kun for naboer der bor i samme opgang og på samme etage som den ledige andel.
 • For at få tilbudt andelen, er det nødvendigt at være opskrevet til den pågældende lejlighedsstørrelse på den interne venteliste.
 • Sammenlægning af 2 andele kræver altid godkendelse af bestyrelsen og Frederiksberg kommune og mulighed for sammenlægning gælder kun for 2- og 3-værelses andele.

3. prioritet – Intern venteliste: Andelshavere

 • Man betegnes som andelshaver, når man fremgår af andelsbevis/salgsaftale.
 • Andelshaver kan opskrives på den interne liste gebyrfrit.
 • Anciennitet regnes ud fra opskrivningstidspunktet.
 • Når man er blevet tildelt en ny andel og har accepteret, genindtegnes man i bunden af den interne venteliste
 • Opskrivninger er kun gyldige såfremt de modtages via foreningens hjemmeside.
 • Det er andelshavers ansvar at sikre at foreningen har den aktuelle emailadresse.
 • En plads på ventelisten er personlig, og kan ikke overdrages til andre.
 • I tilfælde af at to andelshavere som bor i samme andel ønsker at flytte fra hinanden, og de er fælles opskrevet på ventelisten, kan deres fælles plads overdrages til den ene part.
 • Andelshavere, som står på den interne venteliste, vil blive tilbudt andelen efter deres anciennitet på listen – imod at afgive indstillingsretten (beskrevet under afsnittet 1. prioritet) til deres hidtidige andel.
 • Andelshaveren kan uden tab af anciennitet frit afvise en tilbudt lejlighed.

4. prioritet – Ekstern venteliste: Børn af andelshavere

 • Barn af andelshaver kan opskrives på den eksterne liste gebyrfrit.
 • Anciennitet regnes ud fra opskrivningstidspunktet.
 • Opskrivninger er kun gyldige såfremt de modtages via foreningens hjemmeside.
 • Det er andelshaver eller barns ansvar at sikre at foreningen har den aktuelle emailadresse.
 • En plads på ventelisten er personlig, og kan ikke overdrages til andre.
 • Har man status som aktiv, får man tilbudt alle ledige andele.
 • Barnet kan uden tab af anciennitet frit afvise en tilbudt lejlighed.
 • Får man tildelt en andel, fjernes man fra den eksterne venteliste.
 • Procedure for salg via foreningens ventelister
 • Når en andel er ledig, sendes en email til alle aktive på ventelisterne, og blandt dem, som er interesseret, har den med højest prioritet (se nedenfor) og herefter anciennitet, ret til at købe andelen. Som tommelfingerregel afholdes der én fremvisning, hvorefter man har én uge til at tilkendegive om man ønsker at overtage andelen.
 • Sælger kan – forud for ventelisterne - selv indstille en køber som opfylder mindst én af flg. betingelser:
 • Et husstandsmedlem som er myndig og har boet i lejligheden i mindst 1 år.
 • Barnet kan først få status som aktiv, når barnet er myndigt. Et myndigt barn vil som udgangspunkt være passiv, medmindre at barn eller forældre giver besked til foreningen om at ændre status til aktiv.

5. prioritet – Ekstern venteliste: Andre opskrevne

 • Alle kan opskrive sig på den eksterne venteliste.
 • Opskrivninger er kun gyldige såfremt de modtages via foreningens hjemmeside.
 • Det koster 200 DKK per år, gældende for indeværende kalenderår. 
 • Ventelisten administreres af Waitly
 • Anciennitet på listen gælder fra opskrivningstidspunktet, men gælder kun, hvis foreningen modtager
 • opskrivningsgebyr/ årligt gebyr inden for fristen. Hvis indbetaling ikke er registreret, sendes et varsel via mail, hvorefter opskriver slettes fra listen, såfremt betaling stadig ikke er modtaget. Angives der ikke navn for personen der indbetales for, risikerer man at blive slettet fra listen.
 • Det er opskrevnes ansvar at sikre at vi har den aktuelle emailadresse.
 • En plads på ventelisten er personlig, og kan ikke overdrages til andre.
 • Har man status som aktiv, får man tilbudt alle ledige andele.
 • Eksternt opskrevne kan uden tab af anciennitet frit afvise en tilbudt lejlighed.
 • Får man tildelt en andel, fjernes man fra den eksterne venteliste.

6. prioritet – Andre indstillet af andelshaver

 • Hvis bestyrelsen ikke har solgt andelen indenfor 6 uger fra den dato hvor andelshaveren har indleveret nødvendig dokumentation*, kan sælger overdrage andelen til hvem, han/hun vil – på vilkår, som svarer til det, andelen er blevet tilbudt andre, og i øvrigt efter bestemmelserne i vedtægter og lovgivning. Det forventes desuden at andelshaver har givet adgang til besigtigelse og én fremvisning.

*Nødvendig dokumentation omfatter kvitteringer for forbedringer.
Comments