Dokumenter

I listen forneden findes de centrale formelle dokumenter som andelsboligforeningen stiller til rådighed for andelshavere og kommende købere.

Bestyrelsesreferater kan du kun få ved henvendelse til bestyrelsen i kontortider eller på mail. Find mail under "kontakt" hvor du også kan gøre opmærksom på fejl eller mangler.