Køb og salg

Ønsker du at udmelde dig af foreningen og sælge din andel, skal du sende en email til bestyrelsen med dit navn, adressen på lejligheden, din nye adresse og hvornår du ønsker at fraflytte. Vil du gøre brug af foreningens § 13, stk. 2, litra 1, må du gerne oplyse navn og adresse på personen der skal overtage andelen (se evt. regler for venteliste).
Bemærk at det tager normalt en måned til halvanden at få et salg på plads, så sørg for at give besked i god tid og have eventuelle dokumentation på forbedringer klar.  Herefter vil et medlem af bestyrelsen kontakte dig vedrørende at få din andel vurderet.

Nogle ting du skal være opmærksom på i forbindelse med vurderingen.
  • Kun forbedringer som er dokumenteret bliver medregnet
  • Eget arbejde kan ikke vurderes af bestyrelsen
  • Vurderingen bliver lavet i henhold til ABFs seneste retningslinier
  • Er der forbedringer for mere end 250.000 (Nyværdi) kr kan bestyrelsen ikke forestå vurderingen

Har du forbedringer som er udokumenteret, eget arbejde eller for mere end 250.000 (Nyværdi) kr kan du vælge, for egen regning, at få vurderingen foretaget af en professionel vurderingsmand i stedet for. Fortæl også om evt. løsøre du gerne vil sælge, bemærk at køber ikke er forpligtiget til at købe løsøre. 

Foreningen kan anbefale denne vurderingsmand, som er lokal og godkendt af ABF:

Paul Børling arkitekt maa, 
Falkoner Alle 96 
2000 Frederiksberg 
tlf 5059 1449 
pb@borling.dk

Efter vurderingen er foretaget, vil du få tilsendt en kopi og såfremt du er enig, vil din andel blive udbudt på foreningens ventelister, såfremt du ikke har en køber i henhold til vedtægternes § 13, stk. 2, litra 1.
Sammen med dig aftaler vi en dato og tidspunkt hvor interesserede køber kan komme og se lejligheden, som regel afholdes det kun en enkelt fremvisning af en halv times varighed.

Herefter melder køber om de er interesseret i at overtage andel og den som står højst på listen får tilbudt lejligheden. En salgsaftale vil blive udarbejdet og sælger og køber vil blive indbudt til en fælles underskrift i fælleslokalet sammen med en repræsentant for bestyrelsen.

Det er vigtigt at køber bekræfter at have modtaget; 4 nøglebrikker, 1 vaskelås med 2 nøgler, 2 stk. postkassenøgler. Hvis dette ikke er gjort indenfor indsigelsesfristen, og der mangler nøgler, er det købers ansvar at genanskaffe evt. manglende nøgler/låse.

Til sidst vil andelsbeviset blive påtegnet med den nye andelshaver og købssummen kan forventes overført ca. en måned efter andelen er overdraget.

I forbindelse med salg vil du som sælger have udgifter til advokat på 1.500 kr og køber vil have udgifter til andelsforeningen for udarbejdelse på enten 1.000, hvis det er en intern flytning eller 3.000 kr hvis det er en ny tilflytter.