Andelsboligforeningen Langelandsvej 28 - 44

Om disse sider

På disse sider finder andelshavere og interesserede køber information om vores andelsboligforening.

For en generelt introduktion kan man med fordel styre til enten

Hvad er en andelsboligforening?

En andelsboligforening er en forening der ejer en ejendom med flere husstande som medlemmer af foreningen har ret til at bo i. Den enkelte andelshaver ejer altså ikke deres bolig, men har købt retten til at bruge en af foreningens lejligheder, fællesarealer og andre fælles goder.

Billeder fra foreningen