Beboerlokale og Pavilloner

Regler for leje a beboerlokale

 Andelsforeningen har et fælles beboerlokale i havehuset 32B på 2' sal.

Lokalet kan leje af andelshavere til ikke larmende arrangementer.

Lokalet lejes ved at forespørge på abflangelandsvej@gmail.com

Du kan se i kalenderen om lokalet er ledigt.

Det koster 100,00 DKK pr. dag at lejelokalet. Ved forespørgsel oplyset kontonummer til indbetaling.

Når betaling er modtaget kodes andelshavers nøglebrik til at give adgang til lokalet på dagen(e). 

Andelsforeningens husorden skal overholdes og der henstilles til at der vises hensyn til de øvrige beboere i havehuset når man færdes på trappen. 

Trappetårnet er ikke en del af beboerlokalet og leg eller ophold på trapperne er ikke tilladt i forbindelse med lån af lokalet.

Der må ikke spilles musik i lokalet og lokalet skal forlades kl. 22.00 (det er tilladt at foretage rengøring imellem 22.00 og 24.00)

Lokalet skal være rengjort efter brug. D.V.S. borde tørret af, køkken og toilet rengjort og gulv fejet og vasket. Ligeledes skal skraldespande tømmes inden lokalet afleveres.

Andelshavere der låner lokalet er erstatningspligtige for skader på lokale eller inventar. Evt. fejl og mangler ved lokalet skal meddeles forening på mail inden ibrugtagelse.

Nedenstående opslag skal udskrives, udfyldes og ophænges på opslagstavlen i Havehuset 32B, senest 14 dage før benyttelse.

Der kan ligeledes lejes udendørs Paviloner. Disse kan opstilles i haverne udfor 38-40 og 42-44.

Disse koster ligeledes 100,00 DKK at leje. 

Alt musik og underholdning ved brug af pavilioner skal ophøre kl. 24.00

Ved brug af Pavilloner skal nedenstående opslag hænges i opgangene udfor haverne senest 14 dage før.

Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
28. feb. 2017 10.26
Ċ
ABF Langelandsvej28-44,
28. feb. 2017 10.29